Placements

2017-2018 Placed Students
The Park Hotel
Ajay Joshua Daniel
Ajay Kumar
Nithin Mahu Sudhan
Mithun.M.S
A.Santhosh
Sai Rohit Choudary
Oberoi 
Pemo Dorji
Pranav Bhatnagar
Ajay Kumar
S.Karthick
Vignesh.N
R.N.Sadahana
Radharmanan Hermban
IHG  Group Of Hotels
Karthick
Kishore.K
Karthick.E
Manoj.S
Surya Krishnan
Shubam Dhar
Kishore.K
Srinath Venkataraman
Ritz Carlton  Bangalore
Manon Arora
Kishore
Deepthi
Le Royal Meridien
Kishore
Bharath Kumar
Muhammed Ibrahim
Venkatesh.P.K
Vignesh.N
Jai Krishna
Mithun
Sameer
Kesava Perumal
Usman
Surya Kumar
Mohamed Asik
Karthi P
Dinesh Vamsi
Emrill-Dubai
Abubacker Siddique
Students Placed in Leela Palace Chennai: 2016-17
1 Sunil
2 Digvijay
3 Pavithran
4 Mohammed Umar Sohil
5 Jashan Shahani
6 Devaraj
7 Chirag Sharma
8 Vaishnav Menon